Skip to main content

Logiciel Mecacost

Gebruikskosten van de trekkers en de landwouw machines

Eenvoudige software om vooraf de gebruikskosten van landbouwmaterieel te berekenen

386 machines

Onlineservice waarmee u de gebruikskosten van meer dan 386 machines in een oogopslag terugvindt!
Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een erkende methode en op betrouwbare representatieve marktgegevens. Ze stelt u in staat vooraf de gebruikskosten te berekenen voor landbouwmaterieel, niet alleen de totale kosten maar ook de kosten per post (verbruik, onderhoud, herstelling, afschrijving, intresten, verzekering/taksen en arbeidskosten). De berekening kan gebeuren voor één enkele machine of voor een combinatie met meerdere machines.

Aanpasbare

Door de voorgestelde standaardparameters te wijzigen past u de berekening aan uw situatie aan. Ook kunt u nagaan welke weerslag de wijziging van een parameter op de gebruikskosten heeft

Vergelijking

Dankzij dit instrument is een optimale keuze van het gewenste materieel mogelijk, op basis van de situatie van de gebruiker (te bewerken oppervlakte, aantal uren). Daardoor kan men niet alleen onnodige investeringen beperken maar ook verschillende werkwijzen onderling vergelijken, bijvoorbeeld manieren om voedergewassen te oogsten, zaaitechnieken met en zonder ploegen,… Het is daardoor ook een nuttig instrument voor de bepaling van een prijs wanneer men werkzaamheden uitvoert voor derden

Testimonials

Customer stories

Il est important de savoir combien coûtera un tracteur ou une machine agricole, cet outil est donc indispensable

Es ist sehr wichtig die Einsatzkosten eines Schleppers oder einer Maschine zu kennen.

Project partners

  • Centre wallon de Recherches agronomiques
  • Association nationale des entrepreneurs de travaux agricoles
  • Wallonie - Direction Générale de l’Agriculture