Skip to main content

Registreer u!

Om een duidelijker beeld te krijgen van de gebruikers van dit instrument, vragen wij u uw profiel te selecteren uit de keuzemogelijkheden.
Deze eenvoudige formaliteit vraagt maar een paar seconden van uw tijd.
Iedereen mag het instrument gebruiken, doe er uw voordeel mee!

gebruikscondities

De gegevens op deze site geven slechts een idee. Aangezien alleen de gebruiker verantwoordelijk is voor de verrichte berekeningen, kan het CRA-W niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste aanwending van dit instrument en voor het gebruik van de berekeningsresultaten.
Het is absoluut verboden de website geheel of gedeeltelijk te kopiƫren, aan te passen, te vertalen, te herwerken, te wijzigen of te verspreiden, naar deze website links te leggen in om het even welke vorm of op om het even welke wijze, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het CRA-W.